Để kích hoạt khoá học trên hệ thống của Thanh Giang, có 2 cách như sau:

Cách 1 
  • Bạn truy cập vào wesite https://online.thanhgiang.com.vn , sau đó chọn mục kích hoạt khoá học

  • Hệ thống sẽ chuyển đến trang kích hoạt khoá học, bạn nhập code tham giam khoá học và bấm kích hoạt

  • Chọn khoá học bạn muốn kích hoạt
Cách 2
  • Bạn truy cập vào khoá học mà bạn muốn kích hoạt và chọn nút tham gia khoá học


     
  • Nhập code của bạn và kích hoạt khoá học